ZeroClient – Giải pháp ảo hóa hiệu quả dành cho doanh nghiệp

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) là một giải pháp nhằm ảo hóa và thực thi các ứng dụng desktop thông thường trên Server, cùng với khả năng sử dụng Virtual Desktop Machine (VDM) từ xa nhưng vẫn đảm bảo được khả năng bảo mật của hệ thống.  Đối với phương thức truyền thống Server Base Computing […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.