Yêu nhau, rào dậu cho kín

Chúng ta có thể quan niệm rằng tuyệt đại đa số con người đời thường vốn dĩ lương thiện. Nhưng tại sao vẫn liên tục xảy ra những chuyện sai phạm trong các hoạt động quản lý kinh doanh, đặc biệt là về nạn tham ô, trộm cắp tài sản công. Một phần do các […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.