Xuất khẩu phần mềm: “Bám chắc” Nhật, “kết thân” châu Á

Các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt đang có xu hướng mở rộng quan hệ tại Châu Á bên cạnh việc duy trì khai thác những thị trường truyền thống như Nhật, Mỹ. Kiếm thêm thị trường Dù kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, song doanh thu […]

Bình luận
Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.