Xem mạng “máy tính ma” hoành hành trong một phút

Website Unveillance đã công bố video clip theo dõi trong thời gian thực các mạng “máy tính ma” được thành lập từ những loại mã độc hoành hành trên toàn cầu trong một phút.   Qua đó, ta có thể thấy rõ sự nguy hiểm từ “nguy cơ bảo mật” hàng đầu hiện nay. Đoạn […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.