Xây dựng máy chủ VPN

Điều đầu tiên bạn cần quyết định trước khi xây dựng một máy chủ Window VPN là liệu có nên sử dụng hay không dịch vụ chứng thực Internet của Microsoft (IAS) để xác nhận người dùng kết nối với VPN. IAS là bổ sung RADIUS của Microshop và khi xây dựng máy chủ VPN […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.