Xây Dựng Một Doanh Nghiệp Hiệu Quả Với Client & Server Virtualization

Bằng cách thay đổi từ hệ thống vật lý sang hệ thống nhận dạng số, Dell Flexible Computing Framwork giúp đơn giản hóa quá trình quản lý thông tin, chuyển đổi phần cứng và bảo mật thông qua thiết bị ảo hóa cho người dùng (Virtualized Client Device). Từ đó, doanh nghiệp có thể quản […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.