VSEncryptor 1.6.3.305 – Mã hoá văn bản và tập tin

VSEncryptor là một phần mềm mã hóa tập tin và văn bản dễ sử dụng.  Để truy cập các tập tin (hoặc văn bản), người dùng phải có mật khẩu. VSEncryptor là một giải pháp khá tốt, dễ sử dụng và không yêu cầu bất kỳ nền tảng kỹ thuật – chỉ cần chọn bất kỳ […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.