Vô hiệu hóa tài khoản khách trong Ubuntu

Ubuntu và Linux Mint có một tài khoản dành cho các phiên sử dụng của khách (Guest Session) cho phép bất kỳ ai cũng có thể đăng nhập từ màn hình đăng nhập mà không đòi hỏi mật khẩu. Nếu muốn hạn chế truy cập vào máy tính của mình, bạn có thể vô hiệu […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.