VinaPhone cung cấp dịch vụ điện thoại trên máy bay

Ngày 12/7/2012, VinaPhone cung cấp dịch vụ gọi điện thoại trên máy bay cho khách hàng đang bay trên một số tuyến bay quốc tế với giá cước gọi đi là 4,3 USD/phút, cước nhận cuộc gọi là 99.000 đồng/phút. Như vậy, VinaPhone là mạng di động đầu tiên của Việt Nam cho phép thuê […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.