Viettel, FPT thấy gì từ “miếng bánh” truyền hình?

Cả Viettel và FPT đều cho rằng những doanh nghiệp viễn thông đang có nhiều lợi thế khi nhảy vào cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tại thị trường Việt Nam. Lí do được đưa ra là họ có lợi thế cung cấp nhiều dịch vụ trên cùng một hạ tầng và có thể […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.