Việt Nam đứng thứ 11 trên toàn cầu về các hoạt động đe dọa tấn công mạng

Theo bảng báo cáo về hiện trạng bảo mật mới nhất công bố của Symantec, Việt Nam đứng thứ 11 trên toàn cầu về các hoạt động đe dọa tấn công mạng. Những xu hướng đe dọa bảo mật ngày càng gia tăng nổi bật hiện nay mà các tổ chức tại Việt Nam cần […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.