Vì sao ERP thất bại nhiều hơn thành công?

ERP là gì? ERP (Enterprise Resource Planning) – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Là phương tiện hiện đại, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý và tối ưu hóa tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực, tài chính, phương tiện và tư liệu sản xuất…). Ngoài chức năng quản […]

Bình luận
Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.