Việt Nam mạnh về công nghệ thông tin truyền thông?

Nếu không có dự báo chiến lược phát triển công nghệ mới, không có giải pháp đổi mới quy trình đào tạo ICT, thì kết quả đào tạo trong nhà trường sẽ luôn chậm và đi sau bước phát triển công nghệ ICT trong thực tế. Ngày 22/9/2010, Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng đã […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.