Vẫn tranh cãi việc xiết vi phạm bản quyền trên Internet

Sự ra đời của Thông tư liên tịch quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ bản quyền trên môi trường mạng sẽ giúp các đơn vị quản lý Nhà nước thuận lợi hơn khi xử lý các đơn vị vi phạm, thay vì “đổ lỗi cho […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.