Tư vấn giải pháp doanh nghiệp

Bạn đang cần:

  • thay đổi quản lý và kinh doanh?

  • thay đổi chính mình?

  • không xáo trộn trong quá trình thay đổi?

  • học hỏi để cải tiến các hoạt động?

  • phân tích và quản lý một dự án?

  • một nhà tư vấn có trách nhiệm?

VIAMI Software có thể giúp bạn thoát khỏi những lúng túng trong việc tiêu chuẩn hóa, qui trình hóa và tối ưu hóa các hoạt động của bạn, cũng như trong việc phân tích, đánh giá, lựa chọn các ứng dụng và giải pháp công nghệ thông tin… với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp uy tín, trách nhiệm cao.

Tư vấn trung lập

Tư vấn trung lập là tiền đề hết sức quan trọng để doanh nghiệp đi đến quyết định đúng đắn khi lựa chọn bất kỳ giải pháp nào. VIAMI Software sẵn sàng nhận trách nhiệm cao cả này với cam kết khách quan bình đẳng ngay cả với các sản phẩm do VIAMI sở hữu.

Thiết lập quy trình

Thiết lập qui trình quản trị sản xuất và doanh nghiệp là một bước hết sức quan trọng trong việc cải tiến quản lý của mỗi tổ chức.

Quản trị dự án

VIAMI Software, với những chuyên gia cao cấp và công cụ hữu hiệu, có thể giúp các doanh nghiệp trong quá trình quản trị dự án, từ khâu tư vấn, phân tích, thiết lập và theo dõi triển khai cho đến khi chuyển giao dự án.

Đào tạo

VIAMI Software sẵn sàng giúp doanh nghiệp tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức và kiến thức lãnh đạo và người sử dụng công nghệ thông tin: quản trị dự án CNTT, quản trị rủi ro CNTT, quản trị sự thay đổi trong CNTT, quản trị doanh nghiệp, tiêu chuẩn hóa, ứng dụng ERP trong kinh doanh…

Xây dựng giải pháp tổng thể

Một hệ thống công nghệ thông tin tổng thể phải được đồng bộ hóa và tích hợp giữa các giải pháp phần cứng và phần mềm, giữa công nghệ và quản lý thông tin, giữa “kho tàng” và tài sản số…

Giải pháp công nghệ thông tin tổng thể có thể giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ để tiết kiệm các chi phí một cách đáng kể, nhất là các chi phí phát sinh thường xuyên.

Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của thời đại và  VIAMI Software sẵn sàng giúp doanh nghiệp làm chủ được nó để sử dụng có hiệu quả nhất cũng như việc yên tâm về tính an toàn tài sản số của mình.

VIAMI Software sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực tích hợp công nghệ thông tin, an ninh thông tin và quản trị doanh nghiệp cũng như các tiêu chuẩn quản trị… một cách trung lập nhất nhằm cải thiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp bạn.

Bình luận
Tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.