Tự động hoá việc lưu trữ với công nghệ phân tầng dữ liệu

Phần mềm thông minh có thể tự động phân bố dữ liệu trên các dạng lưu trữ hiệu quả nhất. Một dự án quét tài liệu đã tạo ra dung lượng 1.4TB LUN các hồ sơ cũ của tòa án. Glenn, quản lý IT cao cấp cho Tòa án Ohio, cho biết chỉ có 6% […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.