Truy cập máy khách VPN từ xa qua VPN Site to Site

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách kích hoạt các kết nối VPN máy khách để truy cập từ xa qua VPN Site to Site cho các mạng văn phòng chi nhánh. Trong một số bài được giới thiệu trước đây về ISA Server, chúng tôi đã giới thiệu cho […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.