Tối ưu hoạt động kết nối của máy ảo với Xsigo Virtual I/O

Máy chủ ảo (VM) là một sáng kiến hiệu quả nhất nhằm tăng khả năng sử dụng tài nguyên và củng cố hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng trong quá trình triển khai, nhà quản trị phát hiện rằng việc xây dựng hệ thống ảo trên kiến trúc I/O truyền thống có thể gây nhiều […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.