Tính năng dẫn đường của Google Maps đã hoạt động lại

Sau 5 ngày tạm ngưng, bản đồ trực tuyến của Google đã cho phép người sử dụng trong nước dùng lại chức năng direction. > Google Maps dừng chức năng dẫn đường tại VN   Thử nghiệm trên thiết bị di động và máy tính cho thấy, tính năng này đã hoạt động bình thường. […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.