Tìm vốn ở đâu?

Hiện có một số tổ chức phi lợi nhuận cung cấp vốn cho những ý tưởng kinh doanh khả thi nhằm cải thiện đời sống người nghèo. Quỹ Thách thức Việt Nam là một trong số đó. Tìm vốn trong tình hình hiện nay không dễ đối với nhiều doanh nghiệp, nhưng không phải là […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.