Tìm thấy lỗ hổng bảo mật mới trong Android 4.0

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học North Carolina State, dẫn đầu bởi giáo sư Xuxian Jiang, mới đây công bố việc tìm thấy lỗ hổng bảo mật mới trong HĐH Android 4.0.4 và có thể khai thác bởi một rootkit tương đối dễ dàng. Giống như hầu hết các mã độc trên Android, rootkit […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.