Tìm hiểu các loại phông chữ Apple đang sử dụng

Hãng sản xuất iPhone, iPad dùng nhiều loại phông chữ khác nhau cho những sản phẩm và mục đích khác nhau. 1. Nhận diện thương hiệu Cho mọi mẫu quảng cáo, tiếp thị, trên trang web Apple, ngay cả phông chữ in trên các vỏ hộp sản phẩm, công ty đều sử dụng biến thể […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.