Tiết kiệm 78 tỷ đồng mỗi năm nhờ văn bản điện tử

Bộ TT&TT đặt mục tiêu tới năm 2015 sẽ có 60% văn bản, tài liệu của các cơ quan Nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, tiết kiệm 78 tỷ đồng/năm cước thư tín và giảm 690 giờ/năm cho việc chuyển văn bản. Theo thống kê của Bộ TT&TT về hiện […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.