Thiết lập VPN trong vòng 15 phút

VPN, virtual private network, có thể được dịch là mạng ảo nội bộ. Bạn có thể tự hỏi, đã trong mạng nội bộ rồi thì còn dùng ảo làm chi? Người dùng khi đi công tác xa sử dụng VPN để nối tới các dịch vụ đang chạy hoặc những chương trình có thể dùng […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.