Thiết lập mô hình VPN (Client To Site)

– Mô hình bài Lab như sau: VPN – Client To Site **Quy ước: card LAN: card mạng dùng để nối giữa 2 máy với nhau card INTERNET: card mạng nối đến switch để các máy đều thấy nhau và nối vào Router Client1 : sử dụng 1 card Card LAN: IP Address : 172.16.1.2 […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.