Thành phố lớn của nước Mỹ nộp đơn xin phá sản

Là trung tâm nông nghiệp, Stockton có thể trở thành thành phố nộp đơn xin phá sản lớn nhất của nước Mỹ tính đến thời điểm này. Stockton, thành phố thuộc bang California vừa tuyên bố sẽ nộp đơn xin phá sản sau khi cuộc đàm phán với những người nắm giữ trái phiếu các […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.