Thời của “học ăn, học nói”

Hiện một số doanh nghiệp đang cố gắng hoàn thiện chức năng “Comment” (tạm dịch là “Lời bình”), bởi theo họ, đây là cách tốt nhất để tiếp cận và tạo niềm tin nơi khách hàng. Mặc dù được đánh giá là thành phần không thể thiếu trong chiến lược tiếp thị trực tuyến của […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.