Thẻ công dân điện tử – nhiều lợi ích xã hội trong một mã số

Mỗi người dân Việt Nam sẽ được cấp mã số một lần duy nhất trong đời ngay khi họ đăng kí khai sinh và đây cũng chính là số chứng minh thư điện tử về sau. Tại Mỹ, mỗi công dân đều có thẻ an sinh xã hội, lưu trữ đầy đủ thông tin về […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.