Tạo VPN Server riêng bằng DD-WRT

Các mạng riêng ảo, Virtual Private Network, không chỉ dành cho các mạng công ty. Bạn có thể thiết lập một VPN sever cho riêng mình ở nhà hoặc tại văn phòng nhỏ. Sử dụng nó để kết nối an toàn với mạng của mình khi bạn ở ngoài, có được sự truy cập các […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.