Tăng lực cho “đám mây” với HP FlexNetwork

Giữa tháng 5 vừa qua, tại Hà Nội, HP Việt Nam đã công bố Mạng Ứng dụng Ảo (Virtual Application Networks) – một sản phẩm mới phục vụ cho điện toán đám mây giúp tăng tốc trong việc triển khai ứng dụng, đơn giản hoá quản trị và đảm bảo các mức chất lượng dịch […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.