Website của VTC bị tin tặc “cảnh cáo”

Chỉ vài giờ trước đây, trang web Phát thanh – truyền hình internet Việt Nam (vtc.com.vn) của VTC đã bị hacker xâm nhập thành công (tại địa chỉ http://vtc.com.vn/cms/VHT.html#VHT[03/08/2012] ) Tuy nhiên, dường nh Xem tiếp