Thấy gì sau vụ hơn 453.000 tài khoản Yahoo! bị hack

Các tin tặc vừa công bố hơn 453.000 thông tin tài khoản lấy được từ Yahoo! bằng phương thức tấn công SQL Injection để cảnh báo các bên liên quan nên chịu trách nhiệm về việc bảo đảm các thông tin … Xem tiếp

2 tin tặc Anh tấn công website CIA và Lầu Năm Góc

Hai tin tặc người Anh ngày 25/6 đã thú nhận tham gia tấn công các trang web của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Lầu Năm Góc và Cơ quan điều tra tội phạm có tổ chức của Anh, tương đương với Cục đ… Xem tiếp