Lỗ hổng pháp luật – kẻ lừa đảo dễ lách

Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, MB24 chọn phương thức hoạt động “mô hình phức hợp” để không nằm trong những quy định của luật pháp về kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) và bán hàng đa c Xem tiếp