Chưa thể khai thuế điện tử tại “một cửa” quận, huyện

Các địa phương rất muốn tích hợp các dịch vụ công trực tuyến về thuế vào hệ thống “một cửa” của quận, huyện, song Tổng cục Thuế chủ trương chỉ cung cấp loại dịch vụ này tại 1 cổng d… Xem tiếp