Google kêu gọi kết thúc vụ kiện sách số

Google vừa khơi lại cuộc chiến với hàng nghìn tác giả đã tố cáo Google sao chép các tác phẩm của họ mà không có sự xin phép, khi kêu gọi kết thúc vụ kiện phát sinh từ tham vọng xây dựng một thư v… Xem tiếp