Bộ trưởng Bộ TT&TT đối thoại trực tuyến với nhân dân

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đang đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Cuộc đối thoại đang được truyền hình trực tuyến trên Cổng Thông tin điện … Xem tiếp