Chống hacker, cần tấn công ngược lại?

Ngày càng nhiều công ty tại Mỹ cho rằng trong cuộc chiến chống lại hacker, cách bảo vệ tốt nhất là chủ động tấn công, dù quan điểm này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến trái chiều Đây đư Xem tiếp