Công nghệ đang “làm phẳng” thế giới

Năm 2006, cuốn sách Thế giới phẳng (The World is Flat) của Thomas Friedman mô tả về một thế giới dần không còn biên giới và liên kết với nhau hơn bao giờ hết. Tương lai này sẽ đến nhanh hơn nhờ sự p… Xem tiếp

Nhà phát triển ứng dụng thực tế

Mới hai năm tuổi nên thị trường ứng dụng điện thoại thông minh cũng chưa có tương lai gì chắc chắn nhưng nhiều người cho rằng có khả năng sẽ xuất hiện một thế hệ ứng dụng mạnh mẽ có thể … Xem tiếp

Phát triển kinh tế tư nhân – xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một xu hướng tất yếu, một chủ trương đúng đắn và nhất quán của Đảng ta. Điều này thể hiện ở chỗ… Xem tiếp