Doanh nghiệp công nghệ tự hại mình nếu phớt lờ nguồn mở

Các sáng kiến do cộng đồng khởi xướng đang phát triển với tốc độ lạ thường và những công ty lảng tránh chúng sẽ có nguy cơ bị các đối thủ trẻ khởi nghiệp nhờ phong trào nguồn mở (open sourc… Xem tiếp