Bộ TT&TT tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin

Tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin là quan điểm chỉ đạo then chốt của “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW” vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ký ban hàn… Xem tiếp

Năm 2014 sẽ có Luật An toàn thông tin số

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đề xuất các Bộ, ngành liên quan cùng phấn đấu để tới cuối năm 2013 có thể trình Quốc hội xem xét dự thảo Luật An toàn thông tin số (ATTTS), và tới đ… Xem tiếp

Bộ trưởng Bộ TT&TT đối thoại trực tuyến với nhân dân

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đang đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Cuộc đối thoại đang được truyền hình trực tuyến trên Cổng Thông tin điện … Xem tiếp