Lập đề án riêng để tuyên truyền “CNTT là hạ tầng của hạ tầng”

Sáng 13/7/2012, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm Khoa học Công tác truyền thông về chủ đề “CNTT – Hạ tầng của hạ tầng” nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Tr… Xem tiếp