Công nghệ nào sẽ thành hiện thực sau năm 2012?

Vào khoảng năm 2019 – 2020, kết nối 5G sẽ trở thành chuẩn, thay thế 4G; và đến năm 2030, màn hình máy tính có thể nhúng vào da người và máy sẽ chạy bằng máu. Đó chỉ là hai trong số những công ngh Xem tiếp