Google khai tử hàng loạt sản phẩm

iGoogle là một trong những “tử sĩ” trong đợt dọn dẹp mùa hè của Google Trong bài đăng blog có tên “Dọn dẹp mùa hè”, Google tuyên bố sẽ cho “nghỉ hưu” Mini, Talk Chatback, Video và iGoogle. Goog… Xem tiếp