Kinh doanh cốt lõi và bài học mở rộng cho ngành bán lẻ Việt Nam

“Đuổi theo hai thỏ nên về tay không – Câu nói của Khổng Tử là lời đúc kết chính xác về số phận của các công ty ồ ạt lấn sân sang những lĩnh vực không phải là thế mạnh…Nguyễn Ki… Xem tiếp