Bán lẻ Việt Nam rớt không phanh, tại sao?

“Chỉ có 30% thành viên các Hiệp hội bán lẻ Việt Nam và Hiệp hội Siêu thị hoạt động tích cực. 50% nguồn nhân lực bán lẻ không được đào tạo bài bản…”. Dù bị tụt hạng về thị t… Xem tiếp