Chuẩn Wifi mới: Chép 9 GB phim chỉ trong 10 giây

2 nhà sản xuất chipset vô tuyến Marvell và Wilocity vừa chính thức hợp tác để cho ra mắt chuẩn Wifi IEEE 802.11ad với tốc độ gấp 10 lần hiện tại. Nhanh tới mức ngay trong năm sau, bạn có lẽ sẽ không c… Xem tiếp