Youtube nâng cấp phiên bản mới, cho phép lưu tạm video để xem sau

  Cùng với Google Maps cho lưu bản đồ offline thì phiên bản mới của phần mềm Youtube cũng cho phép bạn tải trước video để xem lại sau. Không phải video nào cũng được hỗ trợ tải trước mà chỉ n… Xem tiếp