[Thủ thuật] Mở nhiều tài liệu cùng lúc trên Google Drive

Trên Google Drive, bạn có thể mở nhiều file văn bản trong một thư mục cùng lúc để làm việc với chúng mà không cần phải chuyển qua lại giữa các tab. Cách làm như sau: Vào drive.google.com > bấm vào m Xem tiếp