Suy thoái kinh tế càng khẳng định giá trị ERP

Năm 2011, không có dự án triển khai ERP (Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) nào bị trì hoãn vì lý do tài chính, chỉ có quyết định triển khai nhanh hay chậm. Mặc… Xem tiếp