5 hệ điều hành đám mây mới nổi

Bạn đã từng nghe đến những cái tên Chrome OS, Gh.os.t, Glide, Jolicloud, EyeOS…đây là những hệ điều hành (HĐH) “đám mây” có nhiều tính năng hữu ích và sử dụng dễ dàng. Bài viết sẽ điểm qua 5 gư… Xem tiếp